Yuva Gati Home Tutors: 2019/20

We are proud to be working with the following Home Tutors on the Yuva Gati programme 2019-20:

Kathak:

Nikita Thakrar

Nilima Devi CBE

Piyali Basu

Shivani Sethia

Anuradha Chaturvedi Seth

 

Bharatanatyam:

Shruti Sriram

Pushkala Gopal

Swati Raut

Chitraleka Bolar

Thiruevni Shankar

Stella Uppal Subbiah

Jeyachitra Siramyooran

Bhagya Lakshmi Thyagarajan

Devika Rao

Geetha Sridhar

Ananya Chatterjee

Usha Rao

Kobaha Vijayathan

Divya Kasturi

Magdalen Gorringe